fbpx
Tel: (0533) 812 50 36 E-posta: bykama.com@gmail.com

Bedenimizin Önemi

İnsanı oluşturan dört unsur; beden, beyin, kalp ve ruh, bu dört unsurun bütünleştiği yer bizim bedenimizdir. Aynı zamanda yedi kuşağımızın bilgileri de bedenimizde kayıtlıdır.
Bedenimizi yaşlı ya da genç, güzel ya da çirkin, zayıf ya da şişman olarak değil, olduğu gibi kabul edip sevmek zorundayız. Çünkü beden insanın başlangıcıdır. Beden insanın temelidir, zeminidir, beden insanın esas gerçeğidir. Ruhumuza giden yol bedenimizden geçer.
Ağaçlar nasıl köklerinden aldıkları besini güneşin enerjisiyle birleştirip hayat buluyorsa, bizler de doğanın bir parçası olan bedenimiz vasıtasıyla köklerimizden aldığımız enerjiyle, bağlı olduğumuz güneş enerjisini birleştirebildiğimiz oranda sağlık ve mutluluğumuzu gerçekleştirebiliriz.

KAMA KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ
www.bykama.com.tr