Bu seminer, Kadim Tibet, Orta Asya, Japon öğretilerinin ve çağdaş bilgilerin senteziyle hazırlanmıştır. Tıpta mide - bağırsağımız için 2. beyin tanımlaması yapılmış. Mide – bağırsağımız, kendi kendini yönetebilen tek organımız. Sadece zorda kaldığında beyne danışıyor. Gelin, bu iki beynimizi birbirine can dostu yapalım…